Przykładowe realizacje

Poniżej prezentujemy Państwu przykładowe realizacje, ktre zostały przez nas wykonane. Każda realizacja potwierdzona jest odpowiednią referencją.

 NSK Bearings Polska - Sprężarkownia II

NSK Bearings Polska - Sprężarkownia II

Generalny wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens".

Zakres prac na terenie NSK Bearings Polska S.A. przy ul. Jagiellońskiej 109 w Kielcach, obejmuje:

 • wykonanie zasilenia i powrótu wody obiegowej.
 Hala Sportowa - Starachowice

Hala Sportowa - Starachowice

Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe AGAT Sp. z o. o.

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens".

Inwestycja pn.: Hala sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. Radomska 37 Starachowice.

Zakres prac firmy Kompens obejmuje:

 • instalacje grzewcze
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • drenaż
 • sieć kanalizacji deszczowej
 • sieć kanalizacji sanitarnej
 • instalacja hydrantowa.
 DS. Smith Polska

DS. Smith Polska

Generalny wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens".

Inwestycja pn.: Przebudowa wydziału produkcji opakowań na terenie DS Smith.

Zakres prac budowlanych i instalacyjnych na terenie DS. SMITH Polska S.A. ul Malików 150 w Kielcach, obejmuje:

 • roboty rozbiórkowe,
 • prace budowlane części usługowej oraz hali produkcyjnej,
 • elewacja części socjalnej oraz hali produkcyjnej,
 • instalacje sanitarne,
 • instalacje elektryczne,
 • ślusarka okienna hali,
 • prace blacharskie.
 Remont Budynku nr 69 - NSK Bearings

Remont Budynku nr 69 - NSK Bearings

Generalny wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens".

Zakres prac remontowych budynku nr 69 na terenie NSK Bearings Polska S.A.  przy ul. Jagiellońskiej 109 w Kielcach, obejmuje:

 • Remont podsadzki placu składowego wiórów,
 • Remont elewacji budynku,
 • Remont placu manewrowego,
 • Demontaż naw zadaszenia.
 Laboratorium w Podzamczu koło Chęcin

Laboratorium w Podzamczu koło Chęcin

"Budowa laboratorium/ Centrum/ Nauki w Podzamczu koło Chęcin."

Generalny Wykonawca: Firma Budowlana ANNA-BUD Sp.z o.o.

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens".

Zakres robót firmy "Kompens":

 • Instalacje wodno-kanalizacyjne,
 • Instalacja grzewcza wraz z kotłownią,
 • Instalacja chłodu.
 Urząd Wojewódzki w Kielcach

Urząd Wojewódzki w Kielcach

"Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi"

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Kartel" S.A.

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres robót firmy "Kompens":

 • Instalacje C.O., C.T., glikolowa, C.W.U.
 • Instalacje gazowe,
 • Instalacje sanitarne łazienki.
 Kryta pływalnia

Kryta pływalnia "Koral" w Morawicy

Rozbudowa krytej pływalni "Koral" w Morawicy

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe AGAT Sp. z o. o. 

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens".

Zakres robót firmy "Kompens":

 • Instalacje wodno-kanalizacyjne,
 • Instalacje grzewcze
 • Sieci zewnętrzne.
 Chęciny ul. Radkowska

Chęciny ul. Radkowska

Generalny wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens".

Inwestycja pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska w ramach projektu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skiby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska”.

Zakres prac:

 • wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami odbierającymi ścieki bytowo-gospodarcze.


 Politechnika Świętokrzyska : DS ASYSTENT

Politechnika Świętokrzyska : DS ASYSTENT

Inwestycja pn: „Remont pomieszczeń i instalacji wewnętrznych w domu studenta nr 4 „Asystent” Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7.  "

Generalny wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "KOMPENS".

Zakres prac:

 •  część budowlana
 • wewnętrzne instalacje wod-kan
 •  instalacje elektryczne
 Politechnika Świętokrzyska : Zagospodarowanie terenu

Politechnika Świętokrzyska : Zagospodarowanie terenu

Generalny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens"

Inwestycja pn.: " Projekt modernizacji i remontu terenu w obszarze budynków dydaktycznych Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie elementów małej architektury, zieleni i oświetlenia chodników."

W zakres prac wchodzą:

 • zagospodarowanie terenu
 • wyposażenie wypoczynkowe
 • dostawa i montaż windy
 • nawierzchnia jezdna oraz chodnikowa z kostki betonowej
 • nawierzchnia syntetyczna
 • wykonanie ogrodzenia
 • rampy- podjazdy dla niepełnosprawnych
 • maskownica żaluzjowa
 • oświetlenie
 Przebudowa pralni

Przebudowa pralni

Przebudowa byłej pralni na potrzeby laboratorium w Busku-Zdroju. Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A..

Podwykonawca - Firma Instalacyjno - Budowlana "Kompens" wykonał:

 • Instalacje C.O.,
 • Instalacje wody laboratoryjnej,
 • Przyłącze wodno - kanalizacyjne.
 TARGI KIELCE

TARGI KIELCE

"Budowa Parkingu Wielopoziomowego i Bramy Zachodniej na terenie Spółki Targi Kielce."

Generalny wykonawca - BETONOX  S.A.

Podwykonawca - Firma Instalacyjno - Budowlana "Kompens" wykonał:

 • Instalacje wodno-kanalizacyjne : brama zachodnia + parking,
 • Instalacja grzewcza : brama zachodnia + parking,
 • Sieci zewnętrzne: brama zachodnia + parking,
 • Sieci przy budynku A i B.
 Sprężarkowania NSK Bearing Polska

Sprężarkowania NSK Bearing Polska

Generalny wykonawca Firma Instalacyjno Budowlana "Kompens" przyjął do wykonania roboty związane z podłączeniem sprężarek i urządzeń towarzyszących w zakresie:

 • Instalacji wody chłodzacej dla sprężarek,
 • Instalacji wody chłodzącej dla osuszaczy,
 • Zainstalowanie i podłączenie osuszaczy powietrza,
 • Instalacje sprężonego powietrza,
 • Przeniesienia sprężarki o zmiennej wydajności.
 Zamek w Chęcinach

Zamek w Chęcinach

"Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej - kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego."

KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe AGAT Sp. z o. o. oraz Firma Instalacyjno-Budowlana "Kompens".

Zakres robót firmy "Kompens":

 • Instalacje wodno-kanalizacyjne,
 • Sieci zewnętrzne.
 Budowa MON Warszawa

Budowa MON Warszawa

Budowa obiektu szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a wraz z infrastrukturą.

Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.

Podwykonawca - Firma Usługi Instalacyjno - Budowlane "Kompens" wykonała:

 • Instalacje wodno-kanalizacyjne,
 • Instalacje grzewcze,
 • Sieci zewnętrzne,
 • Przyłącze wodociągowe ul. Rakowiecka.
 Rozbudowa budynku FARR

Rozbudowa budynku FARR

Rozbudowa budynku Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A..

Podwykonawca - Firma Instalacyjno - Budowlana "Kompens" wykonał:

 • Instalacje wodno - kanalizacyjne,
 • Kanalizacja deszczowa,
 • Wewnętrzna instalacja gazu,
 • Sieć wodociągowa,
 • kotłownia i instalacja C.O.
 Rozbudowa zakładu Lafarge

Rozbudowa zakładu Lafarge

Rozbudowa Zakładu Lafarge Kruszywa i Beton S.A. w Radkowicach. Generalny wykonawca - firma budowlana Anna-Bud.

 

Podwykonawca - Firma Instalacyjno - Budowlana "Kompens" wykonał:

 

 • Wykonanie instalacji zraszającej wraz z siecią zasilającą i pompownią dla obiektów lini kruszenia Zakladu Lafarge.
 Wykonanie budynków mieszkalnych

Wykonanie budynków mieszkalnych

Wykonanie dziewięcu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, przy ul. Bęczkowskiej i zbiegu z ul. Świerczyńską w Kielcach.

Generany wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe AGAT Sp. z o. o..

Podwykonawca - Firma Instalacyjno Budowlana "Kompens" wykonał:

 • Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna,
 • Instalacja Grzewcza,
 • Instalacja gazowa + technologia kotłowni.
 Remont i modernizacja Politechniki Św.

Remont i modernizacja Politechniki Św.

Remont i modernizacja infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A..

Podwykonawca - Firma Instalacyjno-Budowlana "Kompens" wykonał:

 • Instalacja wentylacji,
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna,
 • Instalacja C.O.,
 • Instalacja C.T.
 Budowa budynku CPiB

Budowa budynku CPiB

Budowa Budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w Kielcach ul. Świętokrzyska 21. Generalny wykonawca - firma budowlana Anna-Bud.

Podwykonawca - Firma Instalacyjno - Budowlana "Kompens" wykonał:

 • Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej,
 • Przyłącza kanalizacji deszczowej
 • Drenaż opaskowy,
 • Przebudowa sieci cieplnej.
 Budowa w Podzamczu

Budowa w Podzamczu

Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb budowy Laboratorium w Podzamczu.

Generalny Wykonawca: Firma Budowlana ANNA-BUD Sp.z o.o.

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres prac obejmuje:

 • przyłącze kanalizacji sanitarnej
 • przyłącze kanaliacji deszczowej
 • kanalizacja podposadzkowa kanalizacji sanitarnej.
 Oczyszczalnia ścieków Skarżysko-Kamienna

Oczyszczalnia ścieków Skarżysko-Kamienna

„Wykonanie instalacji w budynku socjalnogarażowym i laboratorium na terenie oczyszczalni ścieków MPWiK w Skarżysku-Kamiennej”

Generalny Wykonawca: Firma Budowlana ANNA-BUD Sp.z o.o.

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres prac obejmuje:

 • sieci zewnętrzne,
 • instalacje wod-kan,
 • instalacja grzewcza oraz węzeł ciepła.
 MPEC ul. Hauke-Bosaka Kielce

MPEC ul. Hauke-Bosaka Kielce

„PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ZACHODNIEJ CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY ZLOKALIZOWANY NA TERENIE KOTŁOWNI, KIELCE UL. HAUKE BOSAKA 2A”

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe AGAT Sp. z o. o.

Podwykonawca : Usługi Instalacyjno-Budowlane Kompens Ignacy Majewski.

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

 •  Instalacje wod-kan,
 •  Instalacje c.o.+c.t. + węzeł cieplny,
 •  Przyłącze wody.
 Modernizacja SP w Łukowej, gm. Chęciny

Modernizacja SP w Łukowej, gm. Chęciny

Inwestycja pn:  „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łukowej Gmina Chęciny ”

Generalny wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "KOMPENS".

Zakres prac:

 •  roboty remontowo-budowlane
 • wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacja centralnego ogrzewania
 • przyłącze kanalizacji technologicznej oraz sanitarnej
 • wentylacja
 • instalacje elektryczne
 ZSP w Opocznie

ZSP w Opocznie

„Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a”

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe AGAT Sp. z o. o.

Podwykonawca : Usługi Instalacyjno-Budowlane Kompens Ignacy Majewski.

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

- instalacja wodno-kanalizacyjne,
- instalacje grzewcze,
- węzeł cieplny,
- przyłącze c.o.
- przyłącze wody i kanalizacji,
- kanalizacja deszczowa.

 Biblioteka we Włoszczowie

Biblioteka we Włoszczowie

"Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót"

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowo-Budowlane, Paulina Śliwińska

Podwykonawca : Usługi Instalacyjno-Budowlane Kompens Ignacy Majewski.

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

- instalacje wodno-kanalizacyjne,

- instalacja hydrantowa,

- ciepło technologiczne,

- kotłownia.

- instalacja centralnego ogrzewania.

 Politechnika Świętokrzyska : DS FILON

Politechnika Świętokrzyska : DS FILON

Inwestycja pn: „Remont i przebudowa DS. nr 1 ,,Filon’’ Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie pomieszczeń i instalacji wewnętrznych wraz z elementami zagospodarowania terenu "

Generalny wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "KOMPENS".

Zakres prac:

 •  roboty remontowo-budowlane
 • wewnętrzne instalacje wod-kan
 •  instalacje elektryczne
 • instalacje teletechniczne
 • sieć strukturalna
 • zagospodarowanie terenu
 Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

„Budowa kompleksu budynków Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej wraz z budową trzech zjazdów publicznych, budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej u zbiegu ul. Rejowskiej i Szydłowieckiej na dz. nr 177/2, 178/1, 178/10, 178/11 oraz 205/2”

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe AGAT Sp. z o. o.

Podwykonawca : Usługi Instalacyjno-Budowlane Kompens Ignacy Majewski.

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

 • sieci zewnętrzne (kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, grzewczej, wody lodowej)
 • instalacje wod-kan.
 • instalacje c.o.,
 • instalacja wody lodowej.
 Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej

Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej

"Przystosowanie obiektu Hali Dydaktyczno-Sportowej na przebywanie do 1500 osób oraz przebudowa pomieszczenia strzelnicy na pomieszczenia higieniczno-sanitarne i rekreacyjne"

Generalny wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski.

Zakres prac obejmował:

 • roboty remontowe,
 • instalacje sanitarne,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje teletechniczne.
 Politechnika Świętokrzyska : DS MIMOZA

Politechnika Świętokrzyska : DS MIMOZA

Inwestycja pn: „ Remont DS. nr 6 „Mimoza” Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie pomieszczeń i instalacji wewnętrznych”

Generalny wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "KOMPENS".

Zakres prac:

 • roboty remontowo-budowlane,
 • wewnętrzne instalacje wod-kan,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje teletechniczne,
 • instalacje przeciwpożarowych systemów alarmowych,
 • sieć strukturalna,
 • instalacja wentylacji .
 Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego Kielce, MOSiR

Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego Kielce, MOSiR

"Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach"

Generealny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres robót :

1. Wykonanie robót związanych z budową przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV, nN, zakończonego stacją transformatorową kontenerową,

2. Wykonanie robót związanych z budową przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV służacego do zasilania budynku.

3. Wykonanie robót związanych z budową oświetlenia płyty boiska oraz oświetlenia terenu.

4. Montaż rozdzielni.

5. Budowa ogrzewania boiska.

6. Montaż podgrzewaczy w budynku zaplecza.

7. Budowa ogrodzenia części boiska z przęseł betonowych.

 Hala Sportowa w Warzynie Pierwszym gmina Nagłowice

Hala Sportowa w Warzynie Pierwszym gmina Nagłowice

Generalny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

 • budowa głównego budynku
 • instalacje wod-kan.
 • instalacja wentylacji,
 • instalacje c.o.,
 • instalacja elektryczne
 • zagospodarowanie terenu
 Budowa magazynu na sprzęt sportowy przy Politechnice Świętokrzyskiej

Budowa magazynu na sprzęt sportowy przy Politechnice Świętokrzyskiej

Generalny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

 • budowa głównego budynku
 • przyłącza sanitarne
 • instalacje c.o.,
 • instalacja elektryczne,
 • zagospodarowanie terenu.
 Budowa Posterunku Policji w Mircu

Budowa Posterunku Policji w Mircu

Generalny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

 • budowa głównego budynku
 • przyłącza sanitarne
 • instalacje wod-kan.
 • instalacje c.o.,
 • instalacja elektryczne, teletechniczne i dozorowe
 • zagospodarowanie terenu
 Remont Domu Studenta PROTON Politechnika Świętokrzyska

Remont Domu Studenta PROTON Politechnika Świętokrzyska

Inwestycja pn: „Przebudowa i modernizacja DS. nr 7 „Proton” Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie pomieszczeń i instalacji wewnętrznych”

Generalny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "KOMPENS".

Zakres prac:

 •  roboty remontowo-budowlane
 • wewnętrzne instalacje wod-kan
 •  instalacje elektryczne
 • instalacje teletechniczne
 • wyposażenie RTV i AGD
 Budowa żłobka w Krasocinie

Budowa żłobka w Krasocinie

Generalny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

 • budowa głównego budynku
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne, drenaż opaskowy
 • instalacje wod-kan.
 • instalacje c.o.,
 • instalacja elektryczne, teletechniczne
 • zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą
 Budowa na Onkologii w Kielcach

Budowa na Onkologii w Kielcach

BUDOWA BUDYNKU RADIOTERAPII Z BUNKREM DLA AKCELERATORA W RAMACH ROZBUDOWY KLINIKI RADIOTERAPII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM OKOLOGI W KIELCACH

Inwestor: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM OKNOLOGII

Generalny Wykonawca: Moris Polska S.A.

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres robót firmy "Kompens":

 • Instalacje wod-kan wraz z białym montażem
 • Instalacja wentylacji, klimatyzacji
 • Instalacje grzewcze i ciepła technologicznego
 • Instalacja pary i kondensatu
 • Instalacja wody lodowej.
 Rozbudowa SP w Ociesękach

Rozbudowa SP w Ociesękach

„Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ociesękach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem”

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "Hewanag" Andrzej Kęcki

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres robót firmy "Kompens":

 • instalacje wodno-kanalizacyjne,
 • instalacja c.o., c.t. wraz z kotłownią,
 • przyłącza sanitarne.
 Budowa żłobka w Cedzynie

Budowa żłobka w Cedzynie

Generalny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

 • budowa głównego budynku
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne, drenaż opaskowy
 • instalacje wod-kan.
 • instalacje c.o.,
 • instalacja elektryczne, teletechniczne
 • zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą
 Budowa Komendy Policji w Chęcinach

Budowa Komendy Policji w Chęcinach

Generalny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

 • budowa głównego budynku
 • budowa garażu
 • przyłącza sanitarne oraz przekładki wodociągu
 • instalacje wod-kan.
 • instalacje c.o.,
 • instalacja elektryczne, teletechniczne i dozorowe
 • zagospodarowanie terenu
 Budowa GOK-u

Budowa GOK-u "Perła" w Nowinach

Rozbudowa Budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Kartel" S.A.

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres robót firmy "Kompens":

 • Instalacje C.O. oraz C.T.,
 • Instalacje wodno-kanalizacyne,
 • Przyłącza sanitarne;
 Budowa Przedszkola i Żłobka w Chęcinach

Budowa Przedszkola i Żłobka w Chęcinach

 "Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Chęciny"

Generalny Wykonawca: Konsorcjum firm: Ekokaloria spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach -Lider konsorcjum,  Usługi Instalacyjno-Budowlane Kompens Ignacy Majewski -Parnter oraz Ekokaloria PKB spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Kielcach - Partner Konsorcjum.

Zakres prac firmy "Kompens" obejmuje:

 • sieci zewnętrzne (kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, pompy ciepła)
 • gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC)
 • instalacje wod-kan.
 • instalacje c.o.wraz z kotłownią,
 • instalacja wentylacji oraz klimatyzacji,
 • instalacja elektryki oraz automatyki.
 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starochęcinach

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starochęcinach

Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - budynek Szkoły Podstawowej w Starochęcinach - adres:26-060 Chęciny, Starochęciny 61

Generalny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres robót firmy "Kompens":

 • Roboty budowlano-remontowe,
 • Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
 • Instalowanie centralnego ogrzewania wraz z kotłownią,
 • Roboty instalacyjne gazowe,
 • Instalacja elektryki i automatyki,
 • Instalacja wentylacji mechanicznej,
 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bolminie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bolminie

Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - budynek Szkoły Podstawowej w Bolminie - adres:26-060 Chęciny, Bolmin 63A

Generalny Wykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres robót firmy "Kompens":

 • Roboty budowlano-remontowe,
 • Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
 • Instalowanie centralnego ogrzewania wraz z kotłownią,
 • pompy ciepła,
 • Instalacja elektryki,
 • Instalacja wentylacji mechanicznej,
 • przyłącza kanalizacji deszczowej.
 Żłobek w Radlinie

Żłobek w Radlinie

„Budowa Żłobka w Radlinie, gm. Górno”

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "Hewanag" Andrzej Kęcki

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres robót firmy "Kompens":

 • instslacje wodno-kanalizacyjne,
 • instalacja c.o. wraz z kotłownią,
 • przyłącza sanitarne.
 Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

"Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego stanowiącego siedzibę Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Kartel" S.A.

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno-Budowlane "Kompens" Ignacy Majewski

Zakres robót firmy "Kompens":

 • Instalacje C.O.,
 • Instalacje wodno-kanalizacyne,
 • Przyłącza sanitarne;
 Remont chodnika NSK

Remont chodnika NSK

Remont chodnika na terenie NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach.
Generalny wykonawca - Firma Instalacyjno - Budowlana "Kompens.

 Remont garaży DS Smith

Remont garaży DS Smith

Remont garaży na terenie DS Smith Polska S.A. w Kielcach.
Generalny wykonawca - Firma Instalacyjno - Budowlana "Kompens.

 Wykonania kotłowni w Archiwum Kieleckim

Wykonania kotłowni w Archiwum Kieleckim

Modernizacja budynku w Kielcach przy ul. Kosocińskiego 51 przeznaczonego na Archiwum Państwowe w Kielcach.
Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.M

Pod wykonawca Firma Instalacyjno - Budowlana "KOMPENS" wykonała:

 • instalacje wod-kan
 • instalacje c.o.
 • kotłownia
 • przyłącze wod-kan
 • przyłącze gazu oraz instalacja gazu
 Budowa budynku ul. Okrzei

Budowa budynku ul. Okrzei

Budowa budynku przy ul. Okrzei w Kielcach.
Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.

Podwykonawca Firma Instalacyjno - Budowlana "Kompens" wykonał:

 • Przyłącza wody i kanalizacji deszczowej,
 • Przyłącza kanalizacji deszczowej.
 Budowa budynku ul. Okrzei, Kielce

Budowa budynku ul. Okrzei, Kielce

Budowa od podstaw budynku mieszkalno usługowego przy ul. Okrzei 53 w Kielcach.
Generalny wykonawca - Firma Instalacyjno - Budowlana "Kompens.

 Elewacja Targi Kielce

Elewacja Targi Kielce

Obudowa Hali "Targów Kielce"- Elewacja z paneli ściennych na słupach łukowych na jednej hali.
Generalny wykonawca Firma Instalacyjno - Budowlana "Kompens".

 Amfiteatr Kadzielnia Kielce

Amfiteatr Kadzielnia Kielce

Modernizacja Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach. Anna-Bud - generalny wykonawca.
Generalny wykonawca - Firma Budowlana "ANNA-BUD"

Podwykonawca: Usługi Instalacyjno - Budowlane "Kompens" wykonał:

 • Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej,
 • Przyłącza kanalizacji deszczowej.
projekt i realizacja: www.amill.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.